Home/Nong khiaw

ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງຢູ່ກາງພູຜານ້ອຍໃຫຍ່ ຊ່ວງລະດູຝົນຈົນເຖິງລະດູໜາວຈະມີໝອກ ແລະເມກປົກຄຸມຢູ່ຕະຫລອດວັນ ເໝາະສຳຫຼັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມັກແບບສັນໂດດ ເມືອງງອຍເປັນເມືອງທີ່ ເກົ່າແກ່ມີອາຍຸໄດ້ປະມານ 600 ປີ ເປັນຊຸມຊົນປົກຄອງດ້ວຍອານາຈັກລ້ານຊ້າງບູຮານສະໄໝເຈົ້າ ຟ້າງຸ່ມ ມີການ ເລົ່າຂານຕໍ່ກັນວ່າ ຊື່ເດີມແມ່ນເມືອງ ທ້າວກາດວອຍ ເປັນເຈົ້າເມືອງຍຸກຕົ້ນໆ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການເວົ້າປະຊາຊົນມັກ ເອີ້ນເມືອງວອຍ ກ່ອນຈະປ່ຽນມາເປັນເມືອງງອຍໃນທີ່ສຸດ ເມືອງງອຍຖືເປັນເມືອງຍຸດທະສາດຕັ້ງແຕ່ສະໄໝ ສົງຄາມອິນດູຈີນ ຈົນຮອດລັດຖະບານຝ່າຍຂວາ ແລະ ຝ່າຍຊ້າຍ ເຄີຍຕັ້ງກອງທັບທີ່ນີ້ເພື່ອປາບກະບົດຫໍ້

Advertisements